AB “Lietuvos geležinkeliai” privatumo politika

PRAŠYMAS ĮGYVENDINTI DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĘ (-ES)

AB GELEŽINKELIO TIESIMO CENTRO PRIVATUMO POLITIKA

Kilus klausimams, susijusiems su: asmens duomenų tvarkymu ar BDAR taikymu, kreipkitės į duomenų apsaugos pareigūną dap@litrail.lt