UAB Geležinkelio tiesimo centras renkasi įmonę, kuri atliks rangos darbus. Pasiūymai turi būti pateikti iki 2021 m. kovo 3 d. 14 val. 00 min. vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Elektroniniai pasiūlymai

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras renkasi įmonę, kuri atliks rangos darbus. Pasiūymai turi būti pateikti iki 2021 m. kovo 4 d. 14 val. 00 min. vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Elektroniniai pasiūlymai

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras renkasi įmonę, kuri atliks rangos darbus. Pasiūymai turi būti pateikti iki 2021 m. kovo 3 d. 14 val. 00 min. vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Elektroniniai pasiūlymai

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras renkasi įmonę, kuri atliks rangos darbus. Pasiūymai turi būti pateikti iki 2021 m. vasario 25 d. 14 val. 00 min. vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Elektroniniai pasiūlymai

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras renkasi įmonę, kuri atliks rangos darbus. Pasiūymai turi būti pateikti iki 2021 m. vasario 25 d. 14 val. 00 min. vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Elektroniniai pasiūlymai

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras renkasi įmonę, kuri atliks rangos darbus. Pasiūymai turi būti pateikti iki 2021 m. vasario 22 d. 15 val. 00 min. vėliau gauti pasiūlymai nebus priimami. Elektroniniai pasiūlymai

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras skelbiamų derybų būdu renkasi įmonę, kuri atliks subrangos darbus. Paraiškos su pirminiais pasiūlymais turi būti pateiktos iki 2021 m. sausio 29 d. 14 val. 00 min. vėliau

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras skelbiamų derybų būdu renkasi įmonę, kuri suteiks gelžbetoninių pabėgių (atliekos kodas – 17 01 01) utilizavimo/perdirbimo paslaugas. Atliekų susidarymo vieta – Geležinkelio g. 20, Šilėnų k., Šiaulių

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras skelbiamų derybų būdu renkasi įmonę, kuri suteiks apsaugos paslaugas. Paraiškos su pirminiais pasiūlymais turi būti pateiktos iki 2021 m. sausio 20 d. 14 val. 00 min. vėliau

Continue

UAB Geležinkelio tiesimo centras  skelbiamų derybų būdu renkasi įmonę, kuri atliks Kuro sistemos ir nuotekų tinklų defektų šalinimo darbus. Paraiškos su pirminiais pasiūlymais turi būti pateiktos iki 2021 m. sausio

Continue