Bendrovės strategija

GTC savo veiklą planuoja ne tik trumpalaikėje, tačiau ir ilgalaikėje perspektyvoje. Atsižvelgiant į tai, 2019 m. buvo peržiūrėta ir patvirtinta ilgalaikė Bendrovės strategija 2018–2030 m., kurioje GTC išanalizavo Bendrovės aplinkos veiksnius, nustatė bendruosius strateginius tikslus Bendrovei ir kiekvienai vykdomai veiklai, įvertino istorinę finansinę informaciją ir numatė siektinus strateginio laikotarpio rodiklius.

Strategijoje numatoma, kad Bendrovė sieks tapti viena moderniausių regione susisiekimo infrastruktūros sprendimų kompanija, sieks pokyčių, veiklos diversifikacijos, naujų paslaugų ir projektų, sudarančių Bendrovės vertės pagrindą tvariam augimui. Bendrovės vystymo ambicija būti ne tik rangovine organizacija, bet klientui pasiūlyti daug didesnę vertės grandinę pradedant nuo problemos identifikavimo, sprendimų jai spręsti pasiūlymo, projektavimo, diegimo ir baigiant aptarnavimo paslaugomis.

Atsižvelgiant į vertybinį pagrindą ir įmonės misiją, savo vizijos GTC sieks ir veiklą organizuos orientuodamasi į tris strategines kryptis:

  • Verslo plėtros kryptis – siekiama vykdyti naujų sprendimų plėtrą, stiprinti ryšius su užsakovais ir partneriais Lietuvoje ir užsienio rinkose tuo pačiu padidinant įmonės konkurencingumą, rinkos dalį ir diversifikuojant klientų portfelį;
  • Veiklos efektyvumo didinimo kryptis – siekiama įgyvendinti veiklos efektyvumo programą standartizuojant ir įdiegiant pardavimo ir projektų valdymo procesus, diegiant projektų, dokumentų, resursų, informacijos ir veiklos valdymo sistemą (IT sprendimai), tobulinant valdymo apskaitą bei vidaus procesus;
  • Organizacijos kultūros formavimo kryptis – siekiama didinti darbuotojų įsitraukimą, formuojant ir palaikant tokią organizacinę kultūrą, kuri užtikrintų darbdavio ir darbuotojo ilgalaikę partnerystę. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas darbo sąlygų gerinimui, tęsiant 2018 m. pradėtą kompetencijų vertinimą, kurio metu siekiama peržiūrėti ir patobulinti darbuotojų atlygio ir motyvacinę sistemas.

Strategijoje numatoma, kad didelis Bendrovės vadovų dėmesys skiriamas socialinei atsakomybei, darbuotojų ugdymui, aplinkosaugai bei bendradarbiavimui su Lietuvos mokslo institucijomis.

Tyrimų ir plėtros veikla

Bendrovės plėtra orientuota į Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014 – 2022 m. programos strateginių tikslų įgyvendinimą. GTC atlieka ilgalaikį strateginį planavimą, tai padeda nustatyti Bendrovės plėtros kryptis ir reikalingas investicijas. 2020 – 2021 m. bus tęsiami projektai, svarbūs paslaugų plėtrai, paslaugų procesų automatizavimui ir darbų optimizavimui.