UAB GELEŽINKELIO TIESIMO CENTRO PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS (suvestinė redakcija nuo 2019-05-16)