Finansinių ataskaitų rinkinys 2014 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2016 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m.

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m. I pusmečio ataskaita

Finansinių ataskaitų rinkinys 2019 m.

2020 m. I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys