KURO BAKŲ UŽPILDYMO DYZELINU PIRKIMO (GTC-19/14) DOKUMENTAI

KURO BAKŲ UŽPILDYMO DYZELINU PIRKIMO (GTC-19/14) DOKUMENTAI

UAB Geležinkelio tiesimo centras  konkurso būdu renkasi įmonę, kuri suteiks kuro bakų užpildymo dyzelinu iš benzinvežio per kuro apskaitos prietaisą paslaugas.

Konkurso pasiūlymai priimami iki 2019 m. gegužės 8 d. 9 val. 00 min.

Asmuo, įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su konkurso dalyviais:

Pirkimų skyriaus vadovė

Eglė Garbaliauskienė

Tel. +370 699 24663

egle.garbaliauskiene@gtc.lt

Konkurso pasiūlymas (Priedas Nr. 1) su priedais, pasirašyti konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens, pateikiami lietuvių kalba rašytine forma užklijuotame ir įmonės spaudu antspauduotame voke, ant kurio užrašytas pirkimo pavadinimas, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, telefono, fakso numeriai. Konkurso pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas siūlu (kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įdėti naujus lapus, išplėšti lapus ar juos pakeisti), paskutinio lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas, nurodomas lapų skaičius, patvirtintas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens parašu (jei pasiūlymą pasirašo ne vadovas, prie pasiūlymo būtina pateikti įgaliojimą) bei antspaudu. Neatitinkantys šių reikalavimų pasiūlymai bus atmesti.

Comments
Leave a reply